Subsemnatul/subsemnata, declar că am citit cu atenție regulamentul/detaliile concursului de pe pagina alergareadesambata.ro și sunt de acord cu acesta/acestea în totalitate.

Menționez că sunt informat(ă) în legătură cu riscurile ce apar în practicarea alergării.

Sunt de acord cu aceste condiții și, în cazul implicării mele într-un incident/accident de orice natură survenit în timpul concursului, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul/accidentul respectiv și nu voi pretinde organizatorului niciun fel de daune pentru acesta.

Sunt perfect conștient(ă) că participarea mea la o competiție de acest nivel presupune abilități tehnice și sportive, motiv pentru care voi fi receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durată a evenimentului și mă voi supune deciziilor lor de interes general.

Totodată, precizez că nu îi voi trage pe organizatorii concursului la răspundere în cazul în care voi fi descalificat din competiție pentru nerespectarea regulamentului/regulilor concursului.

Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:

 • că datele completate sunt exacte;
 • că sunt apt(ă) din punct de vedere medical pentru alergare și sunt asigurat(ă) medical în caz de accident pentru acest concurs;
 • am pregătirea fizică, psihică și tehnică corespunzătoare pentru a participa la concurs;
 • cunosc implicațiile juridice ale participării la acest concurs și îmi asum întreaga răspundere în cazul în care sunt implicat(ă) într-un accident/incident și/sau sufăr un accident de orice natură, înainte, în timpul și/sau după concurs, pe traseu sau în zona de concurs.
 • sunt perfect conștient(ă) că participarea mea la o competiție de acest nivel presupune experiență, abilități tehnice și sportive, motiv pentru care voi fi receptiv(ă) la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe întreaga durată a evenimentului și mă voi supune deciziilor lor de interes general;
 • că NU mă aflu sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;
 • că nu voi pierde, deteriora sau elimina chip-ul de concurs, în caz contrar acceptând faptul că nu voi putea apărea în clasament și voi acoperi costul lui, dacă este cazul;
 • ca am luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea de utilizat pe parcursul competiției și că voi urma aceste recomandări;
 • că respect întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoanele abilitate să întrerupă competiția în cazul în care este încălcat Regulamentul Competiției;
 • că sunt de acord că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la concurs în cazul în care acesta încalcă Regulamentul Competiției (ex. abatere de la traseu și omisiunea revenirii la acesta prin locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, comportament nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la competiție, nepăstrarea distanței față de coechipieri etc);
 • că nu voi arunca în perimetrul de desfășurare a Competiției niciun tip de deșeu, fiindu-mi adus la cunoștință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibil(ă) de descalificare din Competiție, fără drept de apel și fără returnarea contravalorii contribuției de participare);
 • că mă voi manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a Competiției fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau Organizatori;
 • că nu voi apela la nicio alta formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare a Competiției (auto, velo, moto, ATV etc);
 • că dețin asigurare medicală pentru incidente soldate în timpul concursului sau îmi asum toate cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare în timpul evenimentului;
 • că nu am nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video realizate în timpul Competiției în care sunt surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea Compeției, implicit al activităților organizatorilor, sponsorilor, mass-media scrisă și video, la elaborarea afișelor, diplomelor și pentru alte materiale informative dedicate activităților de alergare.

*) Prin Organizatori se înțelege Asociația Alergarea de Sâmbătă Călărași